GRAFIK ZAJĘĆ TRENING FUNKCJONALNY

poniedziałek – godz. 17.30-18.30
czwartek – godz. 17.00-18.00