GRAFIK ZAJĘĆ TRENING OBWODOWY

sobota – godz. 12.30-13.45