Polityka prywatności

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Klub Karate Kyokushin Chikara, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53, Kielce, REGON: 367799214, NIP: 657-29-31-441

Dane osobowe:
1. Kategorie Danych osobowych, które będą przetwarzane przez Karate Kyokushin Chikara to:

(a) lokalizację geograficzną

(b) dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do strony internetowej

(c) dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),

(d) identyfikator urządzenia mobilnego,

(e) typ systemu operacyjnego,

(f) typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę (k) dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania ze strony internetowej,

(g) historia odwiedzin strony internetowej.

2. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - email: biuro@karate-kielce.pl 

4. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie Danych Osobowych Użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne.

Pliki Cookies
Korzystając ze strony internetowej użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na stronie internetowej.