Składki członkowskie

OPŁATA WPISOWA DO KLUBU KARATE KYOKUSHIN CHIKARA OBOWIĄZUJĄCA W SEZONIE TRENINGOWYM 2024/2025:
 
50,00 PLN (CZTERDZIEŚCI ZŁOTYCH)
 
MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA W SEZONIE TRENINGOWYM 2024/2025*:
 
160,00 PLN (STO PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)

(*) OD 1 MARCA 2024 W KLUBIE KARATE KYOKUSHIN CHIKARA OBOWIĄZUJE SKŁADKA CZŁONKOWSKA W WYSOKOŚCI 160 ZŁ MIESIĘCZNIE (BRAK ZNIŻEK I MOŻLIWOŚCI ROBIENIA ODLICZEŃ, SKŁADKA JEST STAŁA W JEDNEJ WYSOKOŚCI DLA WSZYSTKICH KLUBOWICZÓW).

ŚRODKI UZYSKIWANE ZE SKŁADEK CZŁONKOWSKICH PRZEZNACZANE SĄ NA CELE STATUTOWE KLUBU, MIĘDZY INNYMI NA ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH ORAZ SZKOLENIE SPORTOWE. KAŻDY CZŁONEK KLUBU MA PRAWO DO UCZESTNICTWA W ŻYCIU KLUBU, MIĘDZY INNYMI DO UDZIAŁU W ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB ZAJĘCIACH SPORTOWYCH W RAMACH FUNKCJONUJĄCYCH W SEKCJACH GRUP TRENINGOWYCH.

CZŁONEK KLUBU MA PRAWO DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH WSZYSTKICH GRUP TRENINGOWYCH W RAMACH WYBRANEJ W DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ SEKCJI Z ZASTRZEŻENIEM PRZEDZIAŁU WIEKOWEGO, POZIOMU ZAAWANSOWANIA GRUPY ORAZ ILOŚCI OSÓB PRZYPADAJĄCYCH NA GRUPĘ, KTÓRA UMOŻLIWIA BEZPIECZNE I EFEKTYWNE PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ. O PRZYJĘCIU NA ZAJĘCIA CZŁONKÓW KLUBU SPOZA MACIERZYSTEJ GRUPY TRENINGOWEJ WYBRANEJ W DEKLARACJI, DECYDUJE INSTRUKTOR PROWADZĄCY DANĄ GRUPĘ.
 
Prosimy o opłacanie składek członkowskich przelewem na konto Klubu Karate Kyokushin „Chikara” do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc z góry.

UWAGA! 

Osoby, które zapisały się do Klubu w pierwszej połowie miesiąca (do 15-go) opłacają składkę w pełnej wysokości za ten miesiąc.

Osoby, które zapisały się do Klubu w drugiej połowie miesiąca (po 15-tym) opłacają składki członkowskie od kolejnego miesiąca.

Nr konta:

31 1020 2629 0000 9902 0444 3792 

/PKOBP Oddział 1 w Kielcach/

W TYTULE PRZELEWU WPISUJEMY BEZBŁĘDNIE:

NAZWISKO I IMIĘ CZŁONKA KLUBU

SKŁADKA CZŁONKOWSKA ZA MIESIĄC (uwaga: miesiąc słownie) / ROK (opcjonalnie WPISOWE ZA SEZON /rok szkolny/)

NAZWA SEKCJI / GRUPY TRENINGOWEJ 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami: telefon +48 531 215 923